رزین سنگ یک کیلویی

150,000 تومان
مخصوص پرایمر کردن و زد آب کردن و براق کردن پودر سنگ

قالب سیلیکونی صدف و جا صابونی

148,000 تومان
مخصوص کار با پودر سنگ هنری و سنگ مصنوعی و رزین اپوکسی

قالب سیلیکونی دایره به قطر ۳۲۵

338,000 تومان
مخصوص کار با پودر سنگ هنری و سنگ مصنوعی و رزین اپوکسی

قالب سیلیکونی پفی بیضی

348,000 تومان
ابعاد ۲۳ در ۱۵ مخصوص کار با پودر سنگ هنری و سنگ مصنوعی و رزین اپوکسی

قالب سیلیکونی گلجای قلب

338,000 تومان
مخصوص کار با پودر سنگ هنری و سنگ مصنوعی و رزین اپوکسی

قالب سیلیکونی گلجای love ولنتاین

358,000 تومان
مخصوص کار با پودر سنگ هنری و سنگ مصنوعی و رزین اپوکسی

قالب سیلیکونی گلجای مستطیل

350,000 تومان
مخصوص کار با پودر سنگ هنری و سنگ مصنوعی و رزین اپوکسی