قالب سیلیکونی بیضی لبه دار

220,000 تومان
مخصوص کارهای بتونی و سنگ مصنوعی در ابعاد 23 سانتی متر در 10 سانتی متر

قالب سیلیکونی گلدان ستاره ای

200,000 تومان
مخصوص کارهای بتونی و سنگ مصنوعی به قطر سانتی متر و به ارتفاع 6 سانتی متر

قالب سیلیکونی گلدان طرح پله

250,000 تومان
مخصوص کارهای بتونی و سنگ مصنوعی در ابعاد 10 سانتی متر در 10 سانتی متر و به ارتفاع 6 سانتی متر