قالب سیلیکونی گرد لبه دار

480,000 تومان
مخصوص کارهای رزینی و سنگ مصنوعی ابعاد. قطر ۲۵ سانت

قالب سیلیکونی گرد لبه دار

250,000 تومان
مخصوص کارهای رزینی و سنگ مصنوعی ابعاد قطر ۱۸ سانت

قالب سیلیکونی گرد لبه دار

160,000 تومان
مخصوص کارهای رزینی و سنگ مصنوعی ابعاد. قطر ۱۴ سانت

قالب سیلیکونی بیضی لبه دار

170,000 تومان
ابعاد . ۱۰×۱۸ سانت مناسب برای رزین کاری و سنگ مصنوعی

قالب سیلیکونی مستطیل لبه دار

198,000 تومان
ابعاد. ۷×۲۰ سانت مناسب برای کارهای سنگ مصنوعی و رزین