توجه: هزینه ارسال به عهده خریدار می باشد.

توجه: سفارش قالب حداقل چهار روز کاری زمان بر است.