مقالات آموزشی

ترکیبات ساختاری رزین های اپوکسی

رزین اپوکسی

رزین اپوکسی یک رزین ترموست است و بیش از 85 درصد رزین های اپوکسی موجود از واکنش اپی کلروهیدرین و دی فنیلول پروپان (با نام تجاری بیس فنول A) حاصل می شوند.
واکنش یک مول بیس فنول A با حداقل دو مول اپی کلروهیدرین در محیط قلیایی و با از بین رفتن گروه‌های فنولی و تشکیل گروه های هیدروکسی تولید ماده واسط کلریدرین می کند که با ادامه واکنش محصول دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A به دست می آید.
دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A می تواند مجددا با گروه فعال بیس فنول A موجود در محیط واکنش داده، پلی اتر خطی با جرم مولکولی بالا ایجاد کند.
در صورت افزایش مقدار زیادی از اپی کلروهیدرین و کنترل واکنش می توان دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A را با درصد خلوص بالای 90 درصد به دست آورد.
رزین حاصل از واکنش اپی کلروهیدرین و دی فنیلول پروپان(بیس فنل A)
واکنش تولید ماده واسطه کلریدرین و در ادامه واکنش تولید دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *