رنگهای سازگار با رزین اپوکسی به ۲ دسته اصلی تقسیم میشوند:

۱) رنگ پودری (پیگمنت اپوکسی)

۲) رنگ جوهری شفاف