قالب ۵ عددی انگشتر
قطر داخلی ۱.۵ و ۱.۷
عمق نیم سانت