قالب مدال سوراخ داربدون نیاز به مته کاری
عمق نیم سانت
یه بست پروانه ای نصب کنین و مدال یا گوشواره های زیبا به سلیقه و هنر خودتون خلق کنین????