پک یک کیلویی رزین و هاردنر بدون حباب و رقیق
بدون نیاز به گرم کردن
بدون زردی و کاملا کریستالی