غنچه های خشک زرشکی رنگ با رنگ ثابت در رزین
در بسته های ۳۰ تایی