غنچه درشت رز هلندی صورتی و گلبهی با رنگ ثابت دررزین، پک ۳۰ تایی