نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

انگشتر برنجی دایره

11,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج

 

انگشتر برنجی مستطیلی

11,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج

 

مدال برنجی اشکی

11,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج

عمق 5 میلی متر

 

مدال برنجی بیضی

11,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج

 

مدال برنجی دایره ای بدون کفی

11,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج

با عمق 5 میلی متر

 

مدال برنجی دایره ای کفی دار

11,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج

 

مدال برنجی شش ضلعی بدون کفی

11,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج

 

مدال برنجی قلب

8,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج

 

مدال برنجی قلبی

11,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج

 

مدال برنجی لوزی

11,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج

عمق 5 میلی متر

 

مدال برنجی مربعی

11,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج

 

مدال برنجی مستطیل بدون کفی

11,500 تومان

مناسب ساخت انواع پلاک و آویز هنری رزین

ساخته شدن با مرغوبترین برنج