رنگ زرد جوهری شفاف بر پایه رزین

در بسته بندی های ۳۰ گرمی