آرشیو دسته بندی: دسته بندی نشده

 چسبندگی خوب به مجموعه ای از بسترهای مختلف مقاومت شیمیایی عالی (به ویژه در محیط های قلیایی) عایق عالی الکتریسیته مقاومت خستگی ممتاز  استحکام کششی، فشاری و خمشی بسیار بالا پایین بودن جمع شدگی پخت پایداری ابعادی بی بو و بی مزه دوام بالا در پیری و شرایط سخت محیطی  قابلیت پخت در دماهای مختلف […]